The Idealistic Chick
Index Contact Twitter Facebook Theme
Kapag iniyakan ka ng lalaki, mahal ka niya talaga agad? Hindi ba pwedeng best actor muna?

(Source: cinder-iya)

© The Idealistic Chick ♥ 2011–2014  |  Theme Design by Dems Villanueva